Startsida


Historik

Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård har sin grund i den verksamhet som bildades 1964.
Verksamheten startade på initiativ av Kapten Gunnar Wahlberg. Från början är inriktningen enbart hästar och det är störst andel arbets- och militärhästar som är patienter…

Vill du söka bidrag

Från Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård finns möjlighet att erhålla bidrag i enlighet med ändamål som anges i Stiftelsens stadgar.
Ansökan om bidrag lämnas till ledningen för Djursjukhuset Strömsholm för bedömning.

Vill du donera en gåva

Stiftelsen har under många år tacksamt mottagit arv, gåvor och donationer från både privatpersoner och juridiska personer.
Dessa intäkter har varit viktiga resurser för att möjliggöra den positiva utveckling som skett under åren.