Om stiftelsen


Historik

Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård har sin grund i den verksamhet som bildades 1964.
Verksamheten startade på initiativ av Kapten Gunnar Wahlberg. Från början är inriktningen enbart hästar och det är störst andel arbets- och militärhästar som är patienter.
På åttiotalet invigs det nya smådjurssjukhuset som delvis finansieras med hundskatten som kommunerna lämnar som bidrag. Kommunerna Hallstahammar, Västerås och Eskilstuna har hela tiden ingått som viktiga aktörer för Djursjukhuset. Från dessa kommuner har det också funnits och finns fortfarande ledamöter i Stiftelsens styrelse.

Under 90-talet förändras förutsättningar som först verkar väldigt hotfulla för verksamheten. Det införs full moms på djursjukvård, hundskatten förvinner och det är en allmän lågkonjunktur i Sverige. Allt detta innebär stora förändringar och man blir tvingad att arbeta mer affärsmässigt utan bidrag. Strömsholm klarar på ett bra sätt att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Verksamheten och lokalerna växer hela tiden och det är många duktiga medarbetare som är med och utvecklar Djursjukhuset. I mitten av 90-talet anställs den första och enda vd:n på Djursjukhuset vilket innebär en stor förändring som är viktig för den fortsatta utvecklingen.

Stiftelsens styrelse har hela tiden varit styrelse för verksamheten vid Djursjukhuset och fattar beslut om att Djursjukhuset ska ingå i Evidensia 2012. När Evidensia bildas 2012 förändras rollen för Stiftelsen även om ändamålet för stiftelsen är detsamma.

Stiftelsens ändamål
Ändamålet har varit och är att främja djursjukvårdsverksamheten i Strömsholm. Stiftelsens ändamål är således knutet till Djursjukhuset i Strömsholm.

Stiftelsens roll idag
Stiftelsen äger fortfarande byggnaderna som hyrs ut till Evidensia djursjukvård. På det viset kan Stiftelsen vara med och långsiktigt främja förutsättningarna för verksamheten vid Djursjukhuset.

I Stiftelsens roll ingår som en viktig del att verka för forskning och utveckling inom specialiserad djursjukvård. Detta görs genom att Stiftelsen varje år lämnar bidrag bland annat med inriktning mot att bibehålla eller utveckla kompetensnivån, olika utvecklingsprojekt och större investeringar. Det är ledningen för Djursjukhuset som ansöker om medel och Stiftelsens styrelse behandlar ansökan.

Stiftelsens resurser utnyttjas för ändamålet
För att Stiftelsen ska kunna verka för sitt ändamål krävs resurser. Ekonomiska resurser erhålls genom främst följande intäkter:
• hyresintäkter
• avkastning av kapital
• donationer, arv och gåvor
Samtliga intäkter är av betydande värde.