Styrelsen


Styrelsen

Leif Eriksson, f 1952 och tidigare auktoriserad revisor anställd i Ernst & Young och med uppdrag som revisor ibland annat Djursjukhuset. Styrelseordförande

Ulla Persson, f 1951 och tidigare kommunalråd i Västerås stad. Styrelseledamot

Agneta Ivemyr, f 1948 och tidigare kommunalråd i Hallstahammars kommun. Styrelseledamot

Marianne Jonsson, f 1947 och tidigare anställd i Eskilstuna kommun och även med olika politiska uppdarg. Styrelseledamot

Bengt Pettersson, f 1954 och anställd på Volvo samt ordförande i Västmanlands kennelklubb sedan många år. Styrelsedamot

Ivan Sjöberg, f 1950 och driver egen uppfödning av galopphästar på en gård utanför Eskilstuna. Styrelseledamot

Anders Engvall, f 1948 och tidigare generaldirektör på SVA och även professor. Styrelseledmot