Gåva till stiftelsen


Historik

Stiftelsen har under många år tacksamt mottagit arv, gåvor och donationer från både privatpersoner och juridiska personer. Dessa intäkter har varit viktiga resurser för att möjliggöra den positiva utveckling som skett under åren.

Samtliga intäkter som erhålls genom arv, gåvor och donationer går oavkortat till att främja Stiftelsens ändamål.

Rutin för att lämna gåva

Gåvor/donationer kan lämnas utan några särskilda dokument eller formkrav. Det är dock bra om en kontakt tas med ordföranden i Stiftelsens styrelse.

När det gäller arv förutsätts att Stiftelsen skrivs in som förmånstagare i ett testamente. Om det finns ett intresse av att infoga Stiftelsen som förmånstagare kan detta ske tillsammans med den som utformar testamentet. Om det finns ett önskemål kan ordföranden i Stiftelsen kontaktas för att få förslag på lämplig jurist för att hantera ett testamente.