Ansöka bidrag


Grunder för bidrag

Från Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård finns möjlighet att erhålla bidrag i enlighet med ändamål som anges i Stiftelsens stadgar.

Ansökan om bidrag lämnas till ledningen för Djursjukhuset Strömsholm för bedömning. Ledningen bedömer ansökan och lämnar till ansökan Stiftelsen för bedömning och beslut i enlighet med fastställda rutiner.
Inriktning av bidrag

Bidrag kan utgå i enlighet med de grunder och förutsättningar som anges i Stiftelsens ändamål. En uppdelning i olika kategorier kan göras enligt följande:

• Utbildning
• Projekt
• Forskning/klinisk utveckling
• Inventarier

Rutiner för ansökan
Enligt grunder för bidragsgivning skall alla ansökningar passera ledningen för Djursjukhuset för bedömning innan Stiftelsens styrelse behandlar ansökan.
Blankett för ansökan om bidrag framgår av bilaga.